Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Óvoda

ÓvodaÓvodaÓvodaÓvodaÓvoda

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda

Székhelye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 4.
Tel./fax: 06/34 354 043
E-mail cím: gyongyszemovi@freemail.hu
Web: www.kisberigyongyszemovi.hu

Telephely: 2879 Hánta, Kossuth L. u. 53.
Tel.: 06/34 352-336

Óvodai csoportok száma: Kisbér 7 csoport,
Hánta 1 csoport
Dolgozói létszám: 28+1/2 fő
Óvodapedagógus: 16 fő
Dajka: 8 fő
Konyhai dolgozó: 1+1/2 fő
Az óvoda vezetője: Csehné Németh Ilona
Az óvoda nyitva tartási ideje: 6.30 - 17.00-ig

 

Óvodánk jellemzői

Intézményünk a Gyöngyszem Óvoda a város minden részéről könnyen megközelíthető. Központi helyen a Műemlékegyüttes, a Park a Nagytó közvetlen közelében helyezkedik el.
Az elmúlt 10-15 évben több szerkezeti átalakulás történt. A gyereklétszám csökkenése következtében először egy majd két csoport szűnt meg.
Jelenleg Kisbéren 6 csoport, Hántán 1 csoport van.5 vegyes, 2 részben osztott, egy tiszta csoport.
Óvodánk, három épületben működik. Tágas csoportszobákkal rendelkezünk. Jól felszerelt, szép tornaszobánk van.
Udvarunk mai formáját a 2001/2002-es nevelési évben alakítottuk ki. Szánkozódombot hoztunk létre, ivókutat telepítettünk, hogy a gyerekek a nyári melegben önállóan tudják használni. Füvesítettünk, parkosítottunk, a játékainkat pályázati pénzből, valamint szülők magánszemélyek és vállalatok támogatásával fajátékokra cseréltük.
A hinták alá gumitéglák kerültek a gyerekek biztonsága érdekében.
KRESZ pályánk, aszfaltos labdapattogtató pályánk van. Úgy gondoljuk szép esztétikus környezetben, fogadhatjuk a gyerekeket.
A Gyöngyszem Óvoda gyermeklétszáma meghaladja a törvény által előírtakat. Intézményünk egyetlen óvoda révén fogadja a város 3-7 éves korú gyermekeit.
Óvodánkban évek óta működik az óvónők által létrehozott bábmunkaközösség mely, igyekszik a gyerekeket rendszeres „Bábszínházi” élményekhez juttatni.
A védőnőkkel közösen „Családi Klubot” működtetünk, ahol a leendő óvodások és a szüleik ismerkedhetnek meg egymással és az óvodával.
A szülők igényei alapján lehetőség van még óvodánkban hitoktatásra, balett oktatásra és a néptánccal való ismerkedésre.

Gyermekkép, óvodakép

Nevelésünk gyermekközpontú - a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk.
Számunkra a gyermekközpontú nevelés az, hogy a gyermekre figyelünk, a gyermek igényeit szem előtt tartjuk, rugalmas, nyitott, érzelmekben gazdag pedagógiai stílust követünk.
Óvodánk 1998-ban volt 90 éves, ekkor vettük fel a „Gyöngyszem Óvoda” nevet.
Minden gyermekünk ”gyöngyszem” óvjuk, védjük és neveljük. Érvényesül a tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés, mely minden egyes gyermekünknek jár.

Alapelveink:

Nevelőtestületünk meggyőződése, hogy az óvodáskorú gyerek életkori sajátosságaiból fakadóan kiszolgáltatott, és mint fejlődő személyiség, különös védelem illeti meg.

Nevelőmunkánk során segítjük a gyermeki személyiség fejlődését, egyéni képességeinek kibontakozását, életkori sajátosságainak figyelembevételével.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben óvodánk kiegészítő szerepet vállal.

A csoport szervezésénél figyelembe vesszük, hogy legyen tiszta kicsi, középső, nagycsoport. Vegyes összetételű csoportokat is szervezünk- ennek meghatározó elve a szülői igény,óvónő szabad választása, és a testvérpárok egy csoportban való elhelyezése.


Alapítványunk

Neve: “Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért”
Székhelye: 2870 Kisbér, Deák F. u. 4.


Az alapítvány célja:

Az óvodai neveléshez, oktatáshoz szükséges taneszközök beszerzése, az ellátottság bővítése, fejlesztése.

Az óvodai programok támogatása, egyes rendezvények, kirándulások költségeihez hozzájárulás.
A nagycsoportosoknak minden évben színházbérletet és úszásoktatáshoz hozzájárulást kapnak.

Hátrányos helyzetű és nehezen kezelhető gyermekek felzárkóztatásának támogatása.
Bankszámlánkra a Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél /Kisbér, Kossuth L. u. 14. sz/ 62900050-15503482 pénzforgalmi jelzőszámra lehet támogatást befizetni. Alapítványunk közhasznú így a befizetett támogatásról bizonylatot tudunk adni.


Adószámunk:
18608940-1-11, melyre fogadjuk a személyi jövedelemadó 1%-át.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu