Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Kisbéri Városigazgatóság

Kisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri VárosigazgatóságKisbéri Városigazgatóság

Irányító szerv:
 • Neve: Kisbér Város Önkormányzata
 • Címe: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Költségvetési szerv:
 • Neve: Kisbéri Városigazgatóság
 • Rövidített neve: VIG Kisbér
 • Címe: 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40
 • Telefonszámai: +36 34 352 367, +36 34 552 006
 • E-mail címek: 
igazgato@varosigazgatosag.hu
titkarsag@varosigazgatosag.hu
muszak@varosigazgatosag.hu
penzugy@varosigazgatosag.hu
 
Alapító okirat száma: 4/MO/2016.
Alapítás dátuma: 2016.04.01.
Működési területe: Kisbér Város közigazgatási területe
Felügyeleti szerve: Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
A járványra való tekintettel a Kisbéri Városigazgatóság ügyfélszolgálati irodája telefonon és elektronikus úton történt előzetes egyeztetés és időpont foglalás alapján vehető igénybe az alábbi ügyekben:
 • sírhely megváltás
 • térítési díjak beszedése
 • hulladékszállítás ügyintézés
Kérjük a türelmüket és köszönjük az együttműködésüket! 
 

 
A Kisbéri Városigazgatóság fő tevékenységi területe a város területén keletkező közterületi munkák elvégzése, az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményekben a szükséges karbantartási, felújítási feladatok ellátása, szervezése, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók foglalkoztatásának lebonyolítása, koordinálása.
 
További feladatai közé tartozik a Tatabányai Tankerületi Központtal kötött a Kisbér Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás IV. bekezdés 7. pontja alapján az intézmények (Petőfi Sándor Általános Iskola, Táncsics Mihály Gimnázium, Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisbéri Tagintézménye) tekintetében végzett ingó és ingatlan vagyonelemeket érintő karbantartási feladatok saját apparátussal történő ellátása.
 
Kisbéri Városigazgatóság alaptevékenységei:
 • zöldterület kezelés: fűnyírás, gallyazás, parkgondozás, levelek begyűjtése és elszállítása
 • köztemető fenntartás és működtetés: sírhelyek kijelölése és kiadása, számlázás, díjak beszedése, ravatalozó épületek karbantartása, tisztántartás, hulladék elszállítása
 • köztisztasági feladatok elvégzése: heti 3 alkalommal a kihelyezett szemetesek ürítése, szemétgyűjtés
 • külső szemétszállítást végző vállalkozó szállításainak ütemezése, rendelés leadása
 • középületek kezelése, karbantartása, külső vállalkozókkal kapcsolattartás
 • közfoglalkoztatási program szervezése, pályázat írása, lebonyolítása, pénzügyi elszámolás
 • KEM Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatalával való kapcsolattartás
 • városban folyó beruházások segítése: kiegészítő szakipari munkák elvégzése
 • városi rendezvényeken koordinációs és kivitelezői tevékenység végzése, azok feltételeinek biztosítása
 • városigazgatóság kezelésében lévő önkormányzati konyha működtetése
 • Mini-Magyarország Makettpark technikai működtetése
 • téli útüzemeltetési feladatok: közterületek, önkormányzati utak és járdák csúszásmentesítése, hó eltakarítás, a részt vevők munkájának koordinálása, szükséges csúszásmentesítő anyagok beszerzése, kiosztása
 • kézbesítői feladatok ellátása: adóügyi határozatok, tértivényes küldemények, hivatali levelek, VIG hivatalos levelek, WAMK szórólapok kézbesítése, Kisbéri Újság terítése
 • napi szállítási feladatok ellátása: ételszállítás (Óvoda, Bölcsőde, szociális étkezők, diétás étkezők), Nyugdíjas klub
 • eseti szállítási feladatok ellátása: önkormányzati, hivatali, intézményi, nemzetiségi önkormányzati, Öregek Napközi Otthona
 • óvodai, iskolai (általános iskolai, gimnáziumi, szakképző iskolai) étkezési térítési díjak számlázása, beszedése, elszámolása
 • önkormányzati bérlakások üzemeltetése, karbantartása, mérőórák leolvasása, bérlőknek a lakások átadása és átvétele, jegyzőkönyvek készítése, közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás
 • gépjárművek üzemeltetése

A karbantartó személyzet – a fentiekben felsorolt munkákat is tekintve – olyan magasabb színvonalú, szakértelmet igénylő feladatokat, szakipari munkákat látnak el, mellyel komoly értéket teremtenek és ez jelentős forrás megtakarítást eredményez az önkormányzat számára.
 
A munkában részt vevő dolgozók segítették a tiszta, rendezett, lehetőség szerint egyre virágosabb lakókörnyezet kialakítását és megőrzését, ezzel hozzájárultak a városlakók közérzetének javulásához.
 
Az igényesen kialakított zöldterületek, parkok, virágágyások területének gondozása többletfeladatokat és minőségi munkavégzést követel meg munkatársainktól.
 
Az önkormányzat tulajdonában és 2017-től a VIG üzemeltetésében lévő főzőkonyhában szakképzett élelmezésvezető irányításának köszönhetően, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekétkeztetés során az egészséges és minőségi ételek készítésére.
 
A konyhában 7 fő gondoskodik az iskolai, óvodai, szociális- és vendégétkezők ellátásáról. Alapvető feladatuk főzés, tálalás, ételszállítás, a konyhák és kiszolgáló helyiségek takarítása.
 
A főzőkonyhán dolgozók végzik a szociális étkezők számára az ebéd adagolását ételhordókba a szállítással megbízott részére történő átadásával. További feladatuk a környező települések által igényelt étel kiadagolása badellákba, valamint a vendégétkeztetés ellátása.
 
A Kisbéri Városigazgatóság ütemezve, átgondoltan, a gazdaságosság, takarékosság és költséghatékonyság szempontjait messzemenően figyelembe véve végzi feladatait, használja fel előirányzatait, tekintettel az intézmények kéréseire, sajátosságaira, a feladatok fontosságára, az ésszerűségre.
 
Fontos szempont közé tartozik a város esztétikai megjelenésének javítása, a működéshez szükséges feltételek hatékony és magas színvonalon történő biztosítása.
 
Gerenday Zsuzsanna
városigazgató

Kisbéri Városigazgatóság
Kisbéri Városigazgatóság
Kisbéri Városigazgatóság
Kisbéri Városigazgatóság
Kisbéri Városigazgatóság
Kisbéri Városigazgatóság
Kisbéri Városigazgatóság
 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu