Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Zsivótzky Gyula Sportcsarnok tájékoztatása

2021. november 26. , péntek

A Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 4. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő c)–n) ponttal egészül ki:

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles
j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén a maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(3) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b)–n) pontja esetében az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.”

Zsivótzky Gyula Sportcsarnok házirendje:
A sportcsarnok területén az üzemeltető, illetve a rendezvény biztosításával megbízott személyek jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató, a jó erkölcsbe ütköző módon viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak továbbá e személyeket a sportcsarnok területének elhagyására felszólítani, végső esetben a területről eltávolíttatni, kitiltani, egyidejűleg a megfelelő hatóságnál bejelentést tenni.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu