Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Megkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújítása

Sajtótájékoztató

2020. június 10. , szerda
Megkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújításaMegkezdődhet a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújítása

2020. június 10-én délután, sajtótájékoztató keretében jelentette be Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere, Czunyiné dr. Bertalan Judit, választókerületünk egyéni országgyűlési képviselője, dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Magyaros László, katolikus plébániai kormányzó, hogy rövidesen megkezdődik a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom felújítása.

A polgármester, miután köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit és a média képviselőit, tájékoztatójában elmondta, hogy a templom felújítása egy nagyobb folyamat része, amely 2018. március 21-én kezdődött, amikor is Orbán Viktor miniszterelnök úr látogatást tett Kisbéren. A látogatás eredményeként miniszterelnök úr ígéretet tett, hogy kormányzati támogatást fog kapni Kisbér Város Önkormányzata a belváros megújítására. Az ígéretet tettek követték, és az első ütemre a támogatás megérkezett. Ebből a támogatásból elsőként a körforgalomban látható szobor felállítása volt, ezt követte a Bakony Áruház megvásárlása, és amelynek lebontása a régi főtér helyreállítása érdekében folyamatban van. Ezen kívül folyamatban van a városban lévő több terület átépítésének tervezése, így a gimnázium és a művelődési központ közötti terület átépítése, a SPAR-ral szemközti Kossuth utcai parkoló megépítése. Ez utóbbiaknál jelenleg a már lezárult közbeszerzési ajánlatok értékelése folyik, és a kivitelezők kiválasztása után rövidesen elkezdődhetnek a munkák.

Dr. Veres András megyéspüspök úr örömét fejezte ki, hogy erre az eseményre sor kerülhetett, hiszen valami újnak, valami szépnek az elindítása kezdődik, amely mindenkit lelkesít, nem csak az itt lakókat, hanem a városon átmenőket is, látva azt, hogy a város hogyan fejlődik, szépül. Ennek a fejlődésnek, szépülésnek fontos része, hogy a templom megújul kívülről. Köszönetét fejezte ki püspök úr képviselő asszonynak és polgármester úrnak a segítségért, akik felelősen átérezték, hogy a főtéren a templom a város éke. Az ide járó hívek is nagyra értékelik a templom megújulását, amely állami, kormányzati segítség nélkül nem lenne megvalósítható. A kormány felelősen magáénak tekinti – tette hozzá püspök úr –, hogy egy ország arculatához, de az élet természetéhez is hozzátartozik, hogy a vallási közösségek is fejlődhessenek, a templomaik megújulhassanak. Soha nem újult még meg annyi templom az országban, mint az elmúlt tíz évben. Reményeik szerint nem csak a templom újulhat meg, hanem rövidesen a plébánia épülete is, amely egy olyan értékes műemlék épület, amelyből kevés van az egyház birtokában.

Tájékoztatója végén püspök úr ismételten szívből jövő köszönetét fejezte ki mindenkinek a segítségéért, hogy ezt a munkát befogadták a városfejlesztésbe, amely azon túl, hogy egy nemes cselekedet, nem csak Istennek tetsző dolog, hanem az idelátogatókat is vonzani fogja. Ehhez kívánt mindenkinek sok erőt és jó egészséget.

Czunyiné dr. Bertalan Judit tájékoztatójában elmondta, nagy öröm egy város életében, ha egy kormányzati döntésnek köszönhetően öt év alatt mintegy ötmilliárd forint értékben valósulhat meg fejlesztés. Ezeréves kereszténységünkkel itt Európa közepén, sziklaszilárd talajon állunk, amely azt üzeni, hogy kötelességünk gondoskodni az egyházak ingatlan felújításainak támogatásáról. Amikor a Fő-tér revitalizációjáról szóló kidolgozási felhívás megérkezett miniszterelnök úrtól, úgy gondolkodtak polgármester úrral közösen, hogy igyekeznek visszaadni valamit abból, ami Kisbér történelmi múltja, amire a város és lakói a mai napig büszkék. A kisbéri ménes és a Batthyány birtok területének épített örökségére koncepció mentén épült a város, értve alatta a Batthyány kastélyt, a Kiskastélyt, a hozzá tartozó parkot, a Lovardát és kiszolgáló épületeit, amelyet 1948-1952 után a szocialista építészet remekeivel széttörtek, szétzúztak, tudatos rombolással tönkretettek. Az, hogy a városkép összhangja, történelmi revitalizációja megtörténjen, az városépítészeti és városstratégiai kérdés kell hogy legyen, ami azt kell hogy üzenje az ide érkezőknek, hogy az identitás és a kötődések erősek a településen. A történelmi hagyatékunknak, a magyar építészeti kultúránknak és a városközpontnak a része a templom és a plébánia épülete, amelyet semmiképpen nem szabad sem szakmai, sem érzelmi szempontból leválasztani a Fő-tér projektből.
A tervek szerint a következő kormányzati támogatási ütemekben a Lovarda épületegyütteseinek felújítása szerepel, amelyeknek a tervezése folyamatban van. Gyakorlatilag az elkövetkező öt évben egy kellemes, minél zöldebb, és a város számára megnyíló terek, funkciójában a közösség rendezvényeit szolgáló fejlesztés fog megvalósulni.

Magyaros László katolikus plébániai kormányzó is köszönetét fejezte ki püspök úrnak, polgármester úrnak és képviselő asszonynak a nagymértékű támogatásért, hiszen önerőből sosem tudták volna elvégezni a templomuk felújítását, amelyre már igen nagy szükség van. Ezt követően ismertette a felújítás részleteit:
„A Kisbéri Római Katolikus Plébánia Magyarország Kormányának 1004/2019. számú kormányhatározata és Kisbér Város Önkormányzatának 93/2019. számú határozatával 80 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Római Katolikus Templom külső felújítására. Ezen támogatásból 1.716.784 Ft-ot felhasznált a Plébánia az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció kidolgozására, aktualizálására.
Továbbá a Győri Egyházmegye 60 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Plébániának a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom külső felújításához.
A közbeszerzést követően a legjobb ajánlatot adó cég bruttó 140.967.073. Ft-os összegben nyerte el a projekt kivitelezését.
Ezen összegen felül 625.000 Ft-ot a közbeszerzési eljárásra, 720.000 Ft-ot a tervezői művezetésre, valamint 3.900.000 Ft-ot a toronyóra számlapok, mutatók és vezérlőszerkezet teljes felújítására kell még előteremteni. Ezt a Kisbéri Római Katolikus Plébánia saját forrásból, valamint a hívek adományaiból biztosítani fogja. A hét folyamán megkötésre kerül a kivitelezővel a szerződés, és ígéretük szerint a jövő héten megkezdik a munkálatokat.

A projekt magában foglalja a templom teljes külső felújítását, beleértve a templom körüli támfal helyreállítását is. A tornyok tetején lévő kőoszlopok cseréje megtörténik, a harangszint zsalugáterei is cserére kerülnek, az épület falazata megfelelő módon szigetelésre, sótalanításra kerül. A vakolást, majd a színezést követően az épület elnyeri régi, méltó külsejét.”

Nagy lehetőség és ajándék számára – folytatta beszédét a kormányzó –, hogy kezdő plébános kormányzóként nem csak a lelkek templomának építésével, hanem fizikai építkezéssel is foglalkozhat. Emlékeztetett arra a tavaly augusztusi köszöntésére, amikor polgármester úr a köszöntőjében azt mondta, hogy ez egy lehetőség. Köszöni ezt a lehetőséget, és bizalmat, mint egyházi, mint állami részről, hogy fiatal papként ilyen nagy feladatba csöppent, amelyhez az egyházközségen és a város vezetésén belül is meg van a kellő támogatása.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu