Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Partnerségi tájékoztatás

Tisztelt Partnerek!

2020. június 10. , szerda

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 37. § (2) és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 30. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Kisbér Város Önkormányzata településrendezési eszközeit felülvizsgálja.

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához az önkormányzat partnerségi tájékoztatást és egyeztetést folytat le elektronikus úton a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésnek megfelelően.

A tervek 15 napig megtekinthetők az önkormányzat honlapján.

A felülvizsgálat tárgya a város fejlesztési koncepciója, szerkezeti terve és helyi építési szabályzata.

Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni kizárólag elektronikus úton a titkarsag@kisber.hu e-mail címre történő megküldéssel.
 Mellékletek:

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu