Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Végveszélyben a kisbéri Nagyboldogasszony templom - Felhívás!

2011. március 14. , hétfő

Tisztelt Cégvezető Úr/Asszony! Bajkai Csaba, mint a kisbéri Római Katolikus Plébánia esperes-plébánosa egy kéréssel fordulok Önökhöz.

A kisbéri templom, amely 1783-ban épült, mára igen rossz állapotba került. A templom lábazata vizes, hullik a vakolat, másfél éve a homokkő balluszterek is potyognak. 2008 óta a bal torony jobb oldali részéből több darab is kiesett, ami a két torony közötti részt be is szakította. Azóta a tornyokat acélráccsal kerítettük körbe templomtetőnk megóvása, illetve a járókelők biztonsága érdekében, de ez nem oldja meg a homokkövek állapotának további romlását.

A felújítás fontossága már régóta foglalkoztatja mind az egyházi, mind a városi képviselő testületet. Két éve teljes külső felújítási terv is készült, aminek összege 105 millió forintot tett ki. Ez jelentős összeg, amit csak pályázatok útján lehetne biztosítani. A város talált is egy lehetőséget, be is nyújtott egy pályázatot, ami sajnálatos módon nem nyert. Azóta mind az egyház, mind a város keresi a további lehetőségeket. Az idő viszont ellenünk dolgozik.

2010. május első hetében (egy beázási pont megtekintése végett) felmentünk a templom tetőterébe és sajnálattal kellett látnunk, hogy a tetőszerkezetet tartó bal oldali 10-12 m-es főgerenda megrogyott, a benne lévő mellékgerendát összetartó csapolások 6 helyen szétváltak. A kupolák felett lévő áthidaló gerendák már a kupolákon fekszenek azokat nyomva. Valamint a torony mögött történő tető-gerinc becsatlakozásai is legalább 5-8 m hosszan megroskadt, ami a CBA parkolójából is jól látható.

A tetőszerkezet további romlását, gyorsítja a templom előtt elhaladó kamionforgalom is. Ugyanis a kereszteződésbe beérve pont a templom előtt váltanak sebességet, majd felgyorsulásuk az egész építményt megremegteti. Ez jól tapasztalható, ha valaki a templom karzatán tartózkodik, rezeg az egész templom.

A leírtakból kitűnik templomunk romlásának súlyos helyzete, főleg a tetőszerkezet, ami mihamarabbi megoldást kíván. Ne várjuk meg, míg egy nagyobb szélvihar lökései alatt leomlik templomunk tetőzete. Úgy gondolom a templom nem csak a keresztény emberé, hanem az egész városé. így közösen összefogva mindenkinek részt kell vállalnia a felújításban és együtt, közös erőkkel csodákra képes az ember. Kevesen tudják, hogy ilyen csonka tornyú katolikus templom, csak 2 van Magyarországon és egy ilyen nagy építményt a helybéli hívek önerőből nem tudnak felújítani. Ezért ennek megoldása most nagy feladatot és gondot jelent mind a plébánia hívő közösségének, mind a városnak egyaránt.

A plébánia anyagi helyzete sajnos nem teszi lehetővé, hogy ilyen mértékű beruházást önerőből kivitelezzen. Pályázati lehetőségek hiányában csak támogatók segítségével tudjuk a felújítást elkezdeni. Ezért fordulok Önökhöz a támogatásukat kérve. Bármilyen csekély összeget hálás szívvel fogad a plébánia.

Amennyiben lehetőségük van segíteni és pénzbeli adományt felajánlani, azt többféle módon tehetik meg:
Alapítvány, a befizetett összeget teljes egészében átutalja a püspökség a plébánia számlájára, és ha feltüntetjük adószámunkat, adóigazolást is küld, amely az adóból levonható.

EGYHÁZI ISKOLÁK ÉS TEMPLOMOK FENNTARTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
11737007-20529396.
OTP BankNyRt.
A közlemény rovatba tüntessék fel adószámukat és, hogy a „kisbéri templom felújítására½.

Amennyiben feltüntetik adóazonosító jelüket, az elküldött összegről a Győri Egyházmegyei Hatóság adóigazolást is tud küldeni.
Valamint személyesen, vagy átutalással a plébánia számlájára is fogadunk adományokat.
Római Katolikus Plébánia Kisbér 62900050-15500386. Bakonyvidéke Takarékszövetkezet. Erről viszont a plébánia nem tud adóigazolást kiállítani.
A közlemény rovatba a következőt tüntessék fel: „kisbéri templom felújítására½.

Kelt: Kisbér, 2011. február

 

Tisztelettel:

Bajkai Csaba
esperes-plébános


2011. február 22-én rendkívüli testületi ülésen foglalkozott a helyi képviselő testület és az egyházi képviselet a kialakult rendkívüli helyzetről.
Mint köztudott évek óta egyre rosszabb állapot tapasztalható a Római katolikus Nagyboldogasszony templom tetőszerkezete és külső homlokzata állapotában.

A földrengés az egyébként is rossz helyzetet tovább rontotta és megadta az utolsó döfést a tetőszerkezet megroppanásához.
A február 22-i statikai szakvélemény már egyértelműen leírja, hogy az épületet használni veszélyes, környéke nem biztonságos, ezért be kell keríteni.

Kitűnik a kialakult helyzet kapcsán, hogy az eredetileg tervezett tavaszi határidő nem tartható, azonnali beavatkozás kell.
A képviselő testület az alábbi intézkedéseket tette, illetve indította el:

1. Az épület azonnali körbekerítése 5 m-es távolságban és figyelmeztető táblák kihelyezése.

2. A Közlekedési Hatósághoz fordulunk a kamion- és teherforgalom azonnali kitiltásának céljából.

3. 3. Vis Major alaphoz fordulunk, beleértve a Megyei Katasztrófa Alapot is.

4. Kérjük a biztosító társaság gyorsított, soron kívüli ügyintézését.

5. A szent misék helyszínéül vásár- és ünnepnapokon a Wass Albert Művelődési Központ Kamaratermét jelöljük ki, a szent misék kezdő időpontjáról külön értesítést küldünk.
Hétköznapi szertartásokra rendelkezésre áll a kórházkápolna.

Felhívással fordulunk minden lehetséges támogatásért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz, a vállalkozókhoz, keressük a pályázati lehetőségeket, gyűjtést indítunk.
Haladéktalanul megkezdődik a tetőszerkezet helyreállításához szükséges tervek véglegesítése és a költségvetés elkészítése.
Kifejeztük azon szándékunkat, hogy minden intézkedést, levélváltást együttesen tesszük meg a Győri Püspökség képviselőjével.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu