Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Bursa Hungarica - Új beadási határidő!

A Bursa Hungarica pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

2023. november 03. , péntek
Bursa Hungarica - Új beadási határidő!

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése értelmében a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kisbér Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati kiírás Kisbér város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus) számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típus) esetében (az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév) a 2024/2025, a 2025/2026 és a 2026/2027-os tanévekre vonatkozik. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a következő:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően a pályázatot – a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a mellékletekkel együtt a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájában kell leadni. 

A pályázat kötelező mellékletei:

 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2023/2024. tanév első félévéről,
 • igazolás az egy lakcímen élőkről, 
 • a pályázó szüleinek és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy havi nettó átlagjövedelméről és a szociális rászorultságról szóló igazolások. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje: 
2023. november 7.

A pályázat részletes kiírása, az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-felhivas-palyazok-reszere/ („A” típus), valamint a https://emet.gov.hu/bursa-2023-b-felhivas-palyazok-reszere/ („B” típus) oldalakon megtekinthető.

Személyes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában, illetve telefonon a 552-002/4. menüpont kérhető.

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu