Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 15. , csütörtök

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
 
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
 
2. a kérelmezett ingatlanban minimum 2- maximum 4 lakás található
(lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
 
3. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.
(családi fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők családi közössége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.)
 
Az eljárási idő 8 nap.
 
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére. 
Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
 
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
 
Kérem, hogy a honlapra feltett „K É R E L E M a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítése érdekében hatósági bizonyítvány kiállítása céljából” nyomtatványt minden pontban kitöltve, minden oldalon aláírtan, letanúzva a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal alábbi elérhetőségére szíveskedjenek megküldeni:
 
Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal
Postai úton: a 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. címre,
vagy elektronikus úton, szkennelve, hivatali kapun keresztül: Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal KRID: 402076111 (PHKISBER) vagy hatosag@kisber.hu email címre,
vagy személyesen, a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében behozni.
 
 
Kisbér, 2022. szeptember 13.
 
Dr. Szeiffert Ivett sk.
aljegyző

A kérelem letöltéséhez kattintson a következő linkre:

 

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu