Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

2022. május 10. , kedd
Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

Kisbér Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján 2022. június 1-jétől 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után).
 
A bejelentőlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A formanyomtatvány a postaládákba elhelyezésre kerül, további nyomtatványok a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal információs irodájában vehetők át, vagy a www.kisber.hu oldalról letölthető a következő linkről:
 
Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
 • A kitöltött bejelentőlap a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) információs irodájában kihelyezett gyűjtőládába bedobható,
 • postai úton a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalnak (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) címezve,
 • a honlapról letölthető bejelentőlap kitöltésével, szkennelésével és elektronikus úton való beküldésével az kozterulet3@kisber.hu e-mail címre. 
A bejelentőlap leadásának határideje: 2022. augusztus 31.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2022. augusztus 31. napját követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.
 
Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.
 
Együttműködésüket köszönjük!
 
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző
 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu