Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Állampolgársági eskütétel

2021. szeptember 14. , kedd
Állampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütétel

Állampolgársági eskütételre került sor Kisbér Város Polgármesteri Hivatalában, 2021. szeptember 14-én, délelőtt. Kovács Ferenc, - akit Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, 2021. február 17. napján kelt okiratával visszahonosított, - Sinkovicz Zoltán polgármester előtt tette le az állampolgársági esküt, amellyel ismét Magyarország állampolgárává vált.

A magyar himnusz eléneklése után, Molnár Tibor anyakönyvvezető köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében felidézte a 20. század történelmi eseményeit, amelyek a magyar állampolgárság elvesztéséhez vezettek, valamint a törvényi szabályozást, amivel lehetővé vált honfitársunk visszahonosítása.

Az ünnepség az eskütétellel folytatódott:

„Én, Kovács Ferenc, esküszöm,
hogy Magyarországot hazámnak tekintem.
Magyarországnak hű állampolgára leszek,
az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom.
Hazámat erőmhöz mérten megvédem,
képességeimnek megfelelően szolgálom.
Isten engem úgy segéljen.”

Ezt követően, a polgármester úr, a visszahonosítási okirat aláírásával is igazolta a magyar állampolgárság megszerzését, amelyet Kisbér Város jelképes ajándékával együtt, a szózat elhangzása után adott át Kovács Ferencnek. Kedves Ferenc! A magyar állampolgárság megszerzése jelentse a magyar nemzethez való tartozás örömteli érzését. További életéhez kívánunk sok boldogságot és jó egészséget, valamint Vörösmarty Mihály szózatának kezdő sorait: „Hazádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar!”

 

 

Állampolgársági eskütétel
Állampolgársági eskütétel
Állampolgársági eskütétel
Állampolgársági eskütétel
Állampolgársági eskütétel
Állampolgársági eskütétel
Állampolgársági eskütétel
Állampolgársági eskütétel
Állampolgársági eskütétel
 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu