Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Óvodai beiratkozás

A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda hírei

2021. április 12. , hétfő

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, a 2021/2022. nevelési évre történő beíratás ideje: 2021. május 03–07-ig 8-15 óráig lesz.

A beíratáshoz szükséges:

 • az egyik szülő személyi igazolványa
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek lakcímkártyája
 • a gyermek TAJ kártyája
 • kedvezményre jogosító okiratok (gyermekvédelmi támogatás határozata, nagycsaládosok esetén igazolás, tartós betegség esetén orvosi igazolás)
 • orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe mehet

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venni.

 Az évközi felvételi igények bejelentésére is ebben az időpontban van lehetőség.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu