Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005

2023. január 30. , hétfő
 Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005

Kedvezményezett neve: Kisbér Város Önkormányzata
Projekt címe: „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése”
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005
A projekt befejezési dátuma: 2022.06.29.
A támogatás összege: 55.000.000.- Ft
Támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt általános célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Kisbéren. Komárom-Esztergom megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. A projekt közvetlen célja, hogy Kisbéren olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása, valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra kerül a helyi esélyegyenlőségi program. A helyi cselekvési terv alapján 43 hónapon keresztül zajlanak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A projekt során létrehozunk egy közösségi információs pontot, a ponthoz és a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan egy szakmai koordinátor - közösségfejlesztő is alkalmazásra kerül 43 hónapon keresztül, valamint a projekt utolsó szakaszában a település méretére és lakosságszámára tekintettel szükséges még egy közösségfejlesztő bevonása a projektbe. A projekt tréninget, illetve képzést biztosít a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok és szakemberek számára, ennek részeként a megvalósításban részt vevő szakmai koordinátor és közösségfejlesztő (2 fő) részére biztosítjuk a kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended: 30 kontaktóra + 30 óra távoktatás) elnevezésű továbbképzésen való részvételt, egyszerre teljesítve ezzel a közösségfejlesztő és a szakmai vezető részére a közösségfejlesztő tanúsítvány megszerzését és a megvalósításban részt vevő, a településen helyi közösséggel foglalkozó személy részvételét a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított képzésen. A „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított szakmai tapasztalatcseréken való részvételt a „közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása” című, hatórás, a közszolgálati tisztviselők továbbképzési rendszerében nyilvántartott (PM-2437-1804-BS) képzés egy fő (szakmai koordinátor) általi elvégzésével teljesítjük. Annak érdekében, hogy a helyi közösség olyan külföldi jógyakorlatokat ismerhessen meg, amelyet később saját tevékenységébe, működésébe adaptálni tud, a szakmai koordinátort, aki ellátja a projektben a közösségfejlesztői feladatokat is, egy négy napos dániai tanulmányútra küldjük, ahol több intézmény közösségi, társadalmiasítási jógyakorlatát ismerheti meg. A lokális közösségben történő gondolkodást is tanulni kell, ezért a szakemberek képzése mellett szükséges a helyi közösség képzése is. A közösségfejlesztő szakember képzett helyi önkéntesek bevonásával 10 fő aktív lakos számára 18 órás állampolgári részvétellel kapcsolatos érzékenyítő módszereket, technikákat átadó tréninget tart. A projekt során a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése is megtörténik, melynek részeként egy közösségi oldalt (Facebook) teremtünk meg és működtetünk, valamint egy lakossági interakciókra alkalmas honlapot alakítunk ki az akcióterületet lefedve, melyek tartalomszerkesztésében részt vesznek majd a lakosok is. E mellett a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése kiegészül még a helyi identitás és a közösségi összetartozás hatékony fejlesztése érdekében 10 darab, a helyi közösséget és a települést bemutató online megosztható rövid videófilm elkészítésével. A település értékeinek minél szélesebb körű bemutatása érdekében megjelentetésre kerül egy cikk a Komárom-Esztergom Megye Pannónia Kincse megyei lapban. A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező feladat a részvételi fórumok elindítása, fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az első évben négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal. A részvételi fórumok megvalósítását a helyi sajátosságokat figyelembe véve két formában, részben párbeszédkörök (támogatói csoport), részben pedig kerekasztalok keretében tervezzük. Mindkét típusú részvételi fórum nyitott lesz a lakosság előtt. A Kerekasztalok tematikájában jelentősebb szerepet kap a helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, míg a Párbeszédkörök esetében a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása is hangsúlyos. A kulturális közösségfejlesztés célja a kulturális aktivitásra, helyi kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a kulturális részvétel fejlesztése. A tervezést követően elindításra kerülnek új programok, folyamatok, melyek a helyi szükségletekre reagálnak. Ezek: a cselekvési terv elkészülte után megszervezésre kerülő közösségek hete programsorozat (3 alkalom), a demokráciai ismeretek - ismeretterjesztő előadássorozat (3 alkalom), egy Kisbéri Kalandok Kulturális Program (1 alkalom) és egy „Művelődő Közösségek – Filmklub” (2 alkalom) program. A programok, folyamatok félévente történő bevezetését több esetben ellehetetlenítették a 2020-2021. évi koronavírus-járvány miatt bevezetett országos korlátozó intézkedések, de a projekt futamideje alatt valamennyi tervezett program megvalósul.

A projekt által érintett térség közösségi tevékenységének, helytörténetének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele kötelező feladat a projektben, ennek érdekében, közösségi akcióként összesen 3 helytörténeti tanulmányt készítünk a projekt alatt. A helyi identitás és a közösségi összetartozás fejlesztése érdekében 10 darab, a helyi közösséget és településeket bemutató, online megosztható rövid videofilm készül, melyek öt különböző negyedévben kerülnek bemutatásra a lakosság számára. A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal 2018. július 19-én kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően működik együtt a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival. A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.Együttműködési megállapodások


Helyi közösséget és településeket bemutató kisfilmek:

1.) Rekortán kézilabda pálya átadása és 2019-es Kisbéri Napok.


2.) Kisbér és Hánta bemutatása 2019.


3.) Kisbér bemutatkozó kisfilmje.


4.) Kisbér – Őszi Hacacáré 2021.09.19.


5.) Kisbéri Kalandok – 2020.07.25-26.


6.) Hánta bemutatkozó kisfilmje.


7.) Kisbér – Ahol élni jó!


8.) Megújult városközpont avató ünnepsége – 2022.07.22.


9.) Kisbéri Napok 2022 – I. rész.


10.) Kisbéri Napok 2022 – II. rész.

 

A kisfilmek a TOP-5.3.1-16-KO1-2017-0005 kódszámú, „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése” című projekthez kapcsolódóan készültek.

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu